Zdravotnická výroba

IT pro lidi, ne naopak – preciznost a náročnost zdravotnické výroby je pro nás výzvou!

Výroba zdravotnických prostředků klade vysoké nároky na sledování celého procesu výroby. Informační systém QI je díky své komplexnosti a unikátnosti tím nejvhodnějším řešením. Pokryje veškeré procesy tohoto náročného odvětví od obchodu, přes výrobu až po ekonomický přehled o stavu společnosti.

Samozřejmostí je zpětná dohledatelnost, tzv. traceabilita, která je založena na detailním sledování a archivaci průběhu výrobních zakázek, a to až v rozpadu na jednotlivé použité materiály a polotovary (včetně konkrétních šarží nebo výrobních čísel). Ruku v ruce s tím je spojené přesné sledování postupu výroby (kdo a kdy jakou operaci provedl), testování výrobků včetně evidence výsledků měření.

Poznejte své možnosti, poznejte QI – úspora administrativy, finanční přínos, zlepšení procesů a řízení!

Naši zákazníci

Kontakt

  • Ing. David Kopecký
  • obchodní manažer
  • +420 724 158 037