Tokoz a. s.

„Takto integrovaný systém v takové funkční šíři moc firem nemá. Nyní můžeme říci, že podpora našich procesů konečně vypadá jako z 21. století.“

Vladimír Chládek, generální ředitel

Případová studie

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

„Jako společnost mající 20 let zkušeností s užíváním Oracle E-business Suite můžeme velmi zasvěceně porovnávat s QI, které využíváme od roku 2018. Strategické rozhodnutí o odklonu od světově známých ERP systémů nyní můžeme se vší vážností označit jako jediné správné, a to ze všech možných pohledů.

Systém je funkční, uživatelsky přívětivý, robustní, flexibilní atd. I když QI využíváme od účetnictví počínaje, vč. vnitropodnikového, IFRS, přes sklady vč. konsignačních, správu a údržbu vlastního i spravovaného majetku až po projektové řízení inženýrských staveb, lze směle konstatovat, že jsme stále nevyužili jeho plný potenciál. O takových možnostech se nám dříve ani nesnilo.“

Mgr. Petr Svoboda, vedoucí útvaru informačních technologií

Případová studie

Strojírenský zkušební ústav, s. p.

„Z mé pozice oceňuji hlavně jednotnou datovou základnu poskytující jedinou verzi pravdy. A dále snadnou dostupnost údajů z různých částí systému. Udělali jsme obrovský krok kupředu, co se týká možnosti získávání informací pro vedení společnosti. Navíc zavedení QI u nás nastolilo novou éru efektivně podporující týmovou práci. Chci dodat, že za produktem QI vidím i lidi – protože bez součinnosti, profesionality a také určité empatie pracovníků firmy Melzer by to nešlo.“

Ing. Tomáš Hruška, ředitel

Případová studie

SOR Libchavy spol. s r. o

„Informační systém QI nám pokrývá veškeré naše procesy ve firmě – počínaje ekonomikou, přes obchod, sklady a konče celou výrobou. Na QI oceňuji zejména jeho otevřenost a možnost velmi rychlého nalezení všech důležitých informací.

S firmou Melzer spolupracujeme již více jak 20 let a vnímáme ji jako spolehlivého partnera. Vážím si jejich ochoty a schopnosti nacházet nová a neotřelá řešení.“

Ing. Jiří Paroulek, generální ředitel

RD Rýmařov s. r. o.

„Díky QI se nám podařilo dostat veškerá data pod jednu střechu. Dostáváme tak ucelené a komplexní informace napříč společností.“

Daniel Lašák, vedoucí IT

Případová studie

LEVEL, s.r.o.

„Systém QI používáme dlouhodobě a v současné době plně uspokojuje všechny naše potřeby v oblasti skladového hospodářství, výroby, vedení účetnictví, zpracování mezd a souvisejícího výkaznictví. Ve společnosti MELZER vidíme spolehlivého partnera, na kterého se můžeme s důvěrou obrátit při řešení našich požadavků na rozšíření systému QI nebo jeho customizaci.”

Ing. Miroslav Pergl, CEO

Kadlec – elektronika, s.r.o.

Společnost Kadlec – elektronika, s.r.o. využívá informační systém QI dlouhé roky. Jedná se o komplexní systém, využíváme moduly napříč firmou. Členové týmu podpory nám jsou vždy k dispozici a podávají srozumitelná a pomocná vysvětlení či úpravy. Efektivní jsou rovněž školení, která dostáváme, stejně tak řešení tvořená na míru. Oceňujeme inovace, nová řešení a těšíme se na další, např. v rámci napojení na externí systémy jako např. CRM.

Kamil Koláček, CEO

TREVOS, a.s.

„Investice do informačního systému se nám začala zúročovat již za 4 měsíce. Díky IS QI jsme vykázali i značné zlepšení v hospodaření firmy.“

Ing. Vilém Šulc, ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

„Komplexnost je pro nás klíčovou vlastností informačního systému. S komplexním informačním systémem s nadsázkou řečeno můžeme celou společnost řídit přímo. QI pokrývá důležitou část našich agend. Tento stav nám vyhovuje, ale doufáme, že s QI pokryjeme převážnou většinu agend používaných v naší společnosti.“

Ing. Ladislav Lejsal, ředitel společnosti a předseda představenstva

B:TECH, a. s.

„K implementaci QI jsme přistupovali s velikým respektem, ale i poučením z nepovedené implementace předchozího systému. Jsem přesvědčen, že díky správnému nastavení implementačního týmu a serióznímu přístupu i znalostem konzultantů ze společnosti MELZER byl celý projekt i přes zpoždění nakonec úspěšný. Myslím, že projektovým a inženýrským firmám podobným B:TECHu můžeme QI i společnost MELZER jako implementačního partnera doporučit.“

Igor Zahrádka, generální ředitel společnosti

Případová studie

VEZEKO s.r.o.

„Již při procházení implementační studie se nám zamlouvalo, jaké možnosti QI nabízí. Při implementaci samotné bylo nejdůležitější zachovat flexibilní výrobu, zajistit bezchybný převod stávajících dat z původního systému a posunout některé agendy o úroveň výš. To vše QI splnilo. Potěšila nás také vysoká profesionalita implementačního týmu společnosti MELZER. Nebyli jsme na takovouto úroveň jednání zvyklí.“

David Nováček, vedoucí nákupu

Případová studie

SolidVision, s.r.o.

„Informační systém QI používáme od roku 2012. S růstem počtu zaměstnanců a aktivit společnosti nám tento systém vyhovuje. Jsme spokojeni především s jeho variabilitou a možnostmi dalších rozšíření.“

Milan Musil, správce IS QI

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

„Celkově lze implementaci od vypracování Studie proveditelnosti až po uvedení systému do provozu hodnotit pozitivně. Celý proces byl věcně i časově koordinován Řídicím výborem, jehož účastníky byli manažeři Kovohutí, poradenská společnost a manažeři MELZER. Konzultační tým se podrobně seznámil s procesy ve společnosti a připravil vhodné řešení pro všechny divize i útvary stojící mimo divize. Při implementaci ani po uvedení systému do chodu nedošlo k žádným zásadním problémům, celý systém byl nastaven podle potřeb společnosti. Dohledová činnost konzultantů v prvních měsících provozu završila úspěšnou spolupráci Kovohutí a MELZER na celém projektu.“

Ing. Jan Moudrý, generální ředitel

Případová studie

Sklopísek Střeleč, a.s.

„QI je živý organismus, který se vyvíjí, přizpůsobuje se svému pánovi a stále se učí plnit jeho nové požadavky. Naučili jsme ho vést specializované agendy a došlo k širší propojenosti procesů a zvýšení efektivity. Díky jeho schopnostem a flexibilitě se stal naším centrálním mozkem firmy, děkujeme!“

Luboš Kopal, správce ERP

MAPRO spol. s r.o.

„Zavedení QI nám pomohlo nastavit řadu nový pravidel a postupů, které postupně vedly k zefektivnění podpůrných procesů v naší společnosti.“

Ing. Dagmar Čechová, jednatelka společnosti

HOLOMÝ s.r.o.

„Systém QI nám umožňuje mít k dispozici potřebné informace na jednom místě a flexibilně upravovat uživatelské rozhraní i tiskové výstupy dle specifických či aktuálních potřeb. Naučil nás důslednosti při pořizování dat, protože poskytované výstupy jsou vygenerovány jen na základě dat, která do informačního systému předtím vložíme.“

Ing. Zdeněk Holomý ml., jednatel společnosti

 

Výtahy VOTO s.r.o.

Informační systém QI nám přinesl výrazné zpřehlednění a z toho vyplývající zefektivnění naší činnosti. Je nám dobrým rádcem nejen při plánování realizací, ale i při jejich vyhodnocování. Díky jeho provázanosti jsme schopni dohledat a vyhodnotit každou část realizace. Od obchodního oddělení, přes nákupy, sklady a výrobu až k samotným montážím. Přes počáteční problémy, které lze u každého takového projektu očekávat, můžeme dnes říci, že jsme se systémem QI a jeho servisem velmi spokojeni.

Michal Vrba, zmocněnec pro jakost

ASTRA MOTOR spol. s r.o.

„Před implementací QI proběhly v naší firmě dva neúspěšné pokusy o implementaci jiných IS. S tímto handicapem jsme šli na start potřetí a nechuť ze strany téměř všech lidí byla obrovská. Tuto averzi se nám podařilo společně s realizačním týmem Melzer úspěšně překonat a v současnosti již systém QI používáme sedmým rokem. Zpočátku jsme z QI využívali jen výrobní moduly a sklady, postupem času jsme připojili celou ekonomiku. Příští rok chceme systém rozšířit o další část skládačky – a tím je pokročilé plánování.

Všichni lidé ve firmě s odstupem času hodnotí implementaci IS QI jako klíčovou a dnes si již neumí představit práci bez jeho opory. Už ani já sám nedokáži zpětně úplně pochopit, jak firma mohla bez QI vůbec fungovat. Za pomocí QI se nám podařily zefektivnit všechny možné výrobní i předvýrobní procesy, sledujeme, a hlavně řídíme, všechny procesy přes jasně nastavené klíčové ukazatele, vidíme dopředu a dokážeme všechny věci mnohem lépe plánovat a také predikovat další období. Bez QI bychom se k tomuto nikdy ani nepřiblížili.“

Jaroslav Krátký, výrobní ředitel

FLOW TECH, s.r.o.

„Po bezproblémové implementaci QI v roce 2013 a ostrém provozu v následujících letech, jsme se nyní dostali do fáze, jejíž cílem je nahradit některé z našich stávajících „tabulek“ systémovým přístupem. Jako efektivní se nám jeví využít moduly QI, které jsme dosud opomíjeli, ač je máme v systému obsaženy. Začínáme  od obchodního procesu, a to u modulu CRM. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem výrazně omezíme chybovost a zkvalitníme řízení jednotlivých případů již od poptávek a v předvýrobní etapě. To je pro naši kusovou a vysoce zákaznicky orientovanou výrobu jedním ze stěžejních předpokladů dalšího rozvoje.“

Ing. Karel Kopp, ředitel společnosti

SOR Libchavy spol. s r. o

„Informační systém QI nám umožňuje nejen efektivně řídit podnikové procesy, ale díky své elasticitě zabezpečuje rozvoj informačního systému ruku v ruce s růstem naší společnosti.“

František Diblík, hlavní technolog společnosti

Případová studie

B:TECH, a. s.

„Zavádění QI bych hodnotila jako náročný, ale zajímavý a přínosný projekt. Implementační tým společnosti MELZER měl profesionální prozákaznický přístup, v každé situaci jsme nakonec našli řešení. Oceňuji hlavně propojenost dat. Vždy se dostanu k údaji, který potřebuji. Z pozice finančního manažera mi QI umožňuje číst firmu.“

Ing. Kateřina Hodulíková, finanční manažerka

Případová studie

CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o.

„Z pohledu ředitele obchodního oddělení je pro mě důležité, že jsme díky QI docílili přehledu v datech. Ve srovnání s minulým informačním systémem je rozdíl markantní. Další výhodou je komplexnost. V QI uchováváme veškerá data včetně firemního know-how. Původně jsme na jeho zaznamenání nepoužívali žádné speciální nástroje, až nyní vidíme, že přenesení informací od pracovníků do systému přináší nezanedbatelné výhody. Naše know-how je utříděné na jednom místě, můžeme ho snadno sdílet. Možnost efektivního předávání informací vnímám jako nejsilnější přínos.“

Tomáš Filippi, ředitelobchodního oddělení

VHOS, a.s.

„Kromě výrazně nižších nákladů na provoz a údržbu datového systému, který jsme integrovali do systému QI, oceňuji jistotu skutečně přínosné spolupráce v oblasti poradenství na partnerské úrovni. Systém je svou stabilitou a ojedinělou technologií schopen řešit jakoukoliv naši potřebu v oblasti zpracování dat.

Z konzultací s kolegy jiných vodárenských společností a celkového trendu zpřísňování legislativních i obchodních podmínek pro provozování našich služeb cítíme na trhu určitý tlak, který nás vede k potřebě neustále zefektivňovat naši práci, zkvalitňovat naše služby a neustále nabízet něco navíc našim odběratelům. To se nám daří s minimálním úsilím právě díky vyspělé technologii integrovaných agend v systému QI.“

Jana Drábková, generální ředitelka VHOS, a. s.

NOVATRONIC, s.r.o.

„S QI jsme se posunuli dál. Všechny agendy máme pohromadě a propojené. Nemusíme shánět informace po různých externích softwarech. Navíc je QI ve srovnání s ostatními ERP systémy uživatelsky přívětivé. Jeho silnou stránkou je přehlednost, která mi dovoluje pracovat rychleji.“

Dušan Mikulec, jednatel společnosti

Případová studie

CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o.

„Původní systém nedokázal držet krok s naší firmou, proto jsme ho zkoušeli kombinovat s dalšími nástroji, obvykle ale výměna dat nefungovala efektivně. Nakonec jsme se rozhodli pro výběr nového jednotného informačního systému. Zvítězilo QI, vyhovuje nám hlavně jeho komplexnost a flexibilita, roste spolu s naší firmou a přizpůsobuje se aktuálním potřebám.“

„V rámci informačního systému QI využíváme nástroje, které podporují naše obchodní a marketingové aktivity, skladové hospodářství, ale zároveň zajišťují i ekonomické a personální záležitosti. Všechny tyto procesy jsme potřebovali navázat na výrobu, což QI v každodenní praxi spolehlivě zajišťuje. Navíc je to první systém, který zabezpečuje spolehlivé napojení na SolidWorks.“

Bohumil Cempírek, zakladatel, jednatel a ředitel společnosti

ELEKTROKOV, a.s.

„QI nám výrazně pomohlo snížit administrativní zátěž našich pracovníků a výrazně zlepšit dostupnost a přehlednost informací, které potřebujeme pro operativní řízení společnosti. Po několika týdnech používání čárových kódu ve skladu vyjadřujeme velkou spokojenost s tímto řešením – došlo nejen k naplnění našich očekávání, ale v některých oblastech je toto řešení i předčilo. Došlo k časové úspoře – odpadly zápisy na papírové závěsné skladové karty, ubylo následné zpracování žádanek v systému až po fyzickém vyskladnění (vše se teď dělá v jednom kroku), došlo ke zpřesnění informací – eliminovaly se chyby, které při původním vícekrokovém vydávání logicky nastávaly, zjednodušilo se ověřování materiálu na zakázky (tím, že jsou výdeje prováděny v systému online, tak se můžeme spolehnout ve většině případů při ověřování na informace v systému a nemusí se ověřovat fyzicky) a zrychlil se velmi výrazně průběh inventur.

Tímto bych vám chtěl poděkovat za výbornou spolupráci a přejeme mnoho zákazníků spokojených s vaší prací, jako jsme my.“

Petr Hrbek, ředitel správy společnosti

MB Komplex, s.r.o.

„Zavedení IS QI nám přineslo zjednodušení a sjednocení řízení výrobního procesu od přijetí objednávky až po vystavení faktury. Tím se zprůhlednilo hospodaření, přehledy o plnění objednávek a stavu zakázek. Osobně oceňuji elastičnost systému – firma se nemusí ohýbat dle systému, ale systém se přizpůsobí firmě.“

František Bílek, jednatel společnosti

Prestar, s. r. o.

„Razantně se nám snížila náročnost administrativní práce a zprůhlednilo hospodaření. Jsme přesvědčeni, že díky své ojedinělé elastičnosti nám QI zajistí podporu v dalším dynamickém rozvoji.“

Ing. Aleš Klapetek, ředitel společnosti

TOP – MODERN spol. s r.o.

„Elastický informační systém QI umožňuje optimalizovat výrobní procesy a efektivně řídit zakázky ve společnosti TOP – MODERN. Řízení firmy si již dnes nedovedeme představit bez online informací o stavu plnění předvýrobních etap a výroby v podmínkách kusové event. malosériové výroby s velkým počtem různorodých zakázek.“

Ing. Ivana Horáková, ekonomická ředitelka

OMB composites EU a.s.

„Nasazení takto robustního systému, jako je QI, s sebou přineslo několik změn, ať již v plánování výroby nebo celkovém zpracování zakázek od jejich přijetí až po finální expedici. Výsledkem je však celkový přehled nad výrobním procesem a nespornou výhodou je ušetřený čas, jelikož všechna potřebná data, od identifikačních údajů vlastní společnosti a obchodních partnerů, přes komplexní seznamy materiálů pro potřeby výroby, identifikaci výrobků díky implementaci čárových kódů, po skladové stavy, jsou přístupná doslova z jednoho místa.“

Tomáš Jurka, správce systému

MS technik spol. s r.o.

„QI se naší firmě dokázalo přizpůsobit. Bylo implementováno do živého provozu a funkcionalita se dolaďovala za pochodu, ale záměry se postupně podařilo naplnit. Cením si na něm hlavně možnosti rozšíření a permanentního vývoje softwaru, který umožňuje pracovat s daty stále novým způsobem. Pro dodavatele v automobilovém průmyslu je velmi důležitá komunikace formou EDI. Skutečnost, že nám EDI bez problémů funguje, je naší konkurenční výhodou ve vztahu jak ke stávajícím, tak k potenciálním odběratelům.“

Bc. Mojmír Sedlář, správce IS

Tokoz a. s.

„Díky QI se namísto controllingu mohu plně věnovat optimalizaci.“

Ing. Miloš Mrva, finanční ředitel společnosti

Případová studie

MODUS s. r. o.

„Přímých přínosů z implementace systému QI byla celá řada. Zásadním přínosem bylo využití online režimu dostupnosti dat ve všech závodech společnosti. Z tohoto přirozeně těží nejen oddělení ekonomické, ale také oddělení obchodní a výrobní. Mezi přínosy patří také možnost rychlého získávání podkladů pro jednání s externími subjekty či podchycení slabých míst firemních procesů. Dnes je běžné, že řada problémů je vyřešena ještě před jejich vyhrocením. Pokud mohu mluvit pouze za oddělení ekonomické, pak nový informační systém přináší především možnost automatické kontroly dat, zpětnou vazbu ve formě tiskových výstupů jak pro mne jako ekonoma, tak pro management společnosti.“

Lubomír Kalina, obchodní a ekonomický ředitel

Alltoys spol. s r. o.

„Od implementace systému QI se mnohé firemní procesy několikrát změnily. Díky pružnosti a modifikovatelnosti systému QI jsme se nemuseli my přizpůsobit systému, ale naopak jsme přizpůsobili systém novým firemním potřebám.“

Pavel Bašista, IT manager společnosti

ČEGAN s.r.o.

„Informační systém QI splnil to, co jsme od něj očekávali. Je velmi snadno administrovatelný, což přináší úspory v řídicí činnosti. Získali jsme reálné výsledky v čase a tím data potřebná pro kapacitní plánování a regulaci nákladů. Díky práci v jednom systému se zvýšila zastupitelnost ve výrobě. V budoucnu se chystáme IS dále rozšířit, v nejbližší době o plánování výroby pro lisovnu plastů.“

Ing. Slavoj Čegan, jednatel společnosti

ŽP Trade Bohemia, a.s.

„Díky informačnímu systému QI máme obchod i účetnictví pohromadě, což je skvělé. Společnost MELZER přizpůsobila systém specifickým potřebám při prodeji našeho sortimentu. Výrazně se u nás zjednodušily a zautomatizovaly účetní procesy, což mělo za následek úsporu mzdových nákladů. Management společnosti má v každém okamžiku přehled o obchodní i ekonomické situaci naší společnosti. Obchodním společnostem můžeme tento systém jen doporučit.“

Ing. Jaroslava Vábková, ekonomická ředitelka a členka představenstva

MACRO PLUS, s.r.o.

„Informační systém QI nám umožňuje efektivně řídit naši rozsáhlou velkoobchodní činnost malým kolektivem pracovníků. Díky QI máme nyní více času na kreativní tvorbu pro naše klienty.“

Marián Keresteš, jednatel společnosti

SPEDITION FEICO, spol. s r.o.

„Z uživatelského hlediska bych z informačního systému QI vyzdvihl zejména celkový přehled a operativnost. Nedovedu si již představit řešení nejen outsourcingových projektů bez podpory QI. Intuitivní ovládání, rychlost při vyhledávání a řazení položek, okamžitá reakce při dotazech zákazníka celkově zvyšuje dobré jméno naší firmy a celkovou kvalitu poskytovaných služeb. Dále je pozitivní námi využívané propojení se systémy našich zákazníků a možnosti rozšíření QI dle dalších požadavků.“

Pavel Bošek, vedoucí skladu

Silektro s.r.o.

„Díky QI máme kompletní přehled o dění ve firmě. Díky QI a spolupráci s firmou MELZER se nám podařilo vyřešit právě ty oblasti, které nás nejvíce trápily. S klidným svědomím mohu QI doporučit i ostatním firmám z oboru.“

Ing. Pavel Čapek, Ph.D., jednatel společnosti

AG COM, s.r.o.

„Snížili jsme administrativu a díky standardizaci procesů i vysoké náklady. QI významně podporuje strategické i operativní rozhodování a rozvoj naší společnosti.“

Ing. Hana Richterová, finanční ředitelka

CODEWARE, s.r.o.

„Proklamovaná flexibilita není v případě QI prázdné slovo. Do skladových i obchodních operací jsme integrovali propojení s čárovými kódy, doplnili jsme mnoho vlastních funkcí. Podnikové procesy se u nás v porovnání s minulostí podstatně zpřesnily a zefektivnily. Systém dělá automaticky mnoho činností, které jsme dříve museli dělat ručně.“

Vojtěch Samohel, IT

AG COM, s.r.o.

„Přínosů z implementace systému QI bylo několik. Z některých těží přímo ekonomické oddělení, zásadní jsou ale přínosy pro společnost jako celek. Mezi ně patří zejména rychlé získávání podkladů pro jednání s finančním úřadem, bankou, auditory a dalšími institucemi. Dalším přínosem je podchycení slabých míst a řešení řady problémů ještě před jejich vyhrocením. Po zapracování došlo i ke zlepšení řady úkonů, snížení administrativy a standardizaci procesů i postupů. To se projevuje až na úrovni péče o zákazníky.“

Ing. Helena Pešková, členka představenstva

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

„Management společnosti potřebuje, aby informační systém obsáhl veškeré činnosti podniku, aby dokázal vyhodnotit výrobu a výsledky promítnout do mzdové a ekonomické oblasti. Na QI proto oceňuji především jeho komplexnost.

QI mi dává nadhled potřebný pro řízení podniku. Veškerá data, sumáře a analýzy mám k dispozici, kdykoli je potřebuji.“

Ing. Pavel Kučera, místopředseda představenstva a výrobní ředitel

Dopravoprojekt Brno a. s.

„QI je velký posun vpřed. Pokrývá nejen ekonomiku a administrativu, ale také organizaci výrobní činnosti, obchodní agendu a smluvní vztahy. Vedení má daleko pružnější přístup k informacím o ekonomice výroby, mimo jiné můžeme průběžně sledovat nákladovost konkrétních zakázek. Zatímco dříve byly objednávky, spisová služba nebo personalistika řešeny ručně a dost děravě, dnes máme v podnikové agendě pořádek, všechno běží rychleji a na jediném místě. V dané cenové úrovni pokládám QI za velmi slušné řešení. Osobně na něm nejvíce oceňuji, že mi umožňuje získat okamžité informace o aktuálním stavu a prognóze ekonomiky firmy – to je pro mě alfa a omega rozhodovacího procesu. Veškerá data, sumáře a analýzy mám k dispozici, kdykoli je potřebuji. QI mi dává nadhled potřebný pro řízení podniku.“

Ing. Václav Kratochvíl, ředitel společnosti

Prestar, s. r. o.

„Informační systém QI umožňuje efektivně řídit všechny procesy v naší firmě a jsme přesvědčeni, že díky své ojedinělé elasticitě zajistí Prestaru podporu v jeho dalším dynamickém rozvoji.“

Ing. František Horák, jednatel společnosti

SERW, spol. s r. o.

„Díky systému QI vím, co máme na skladě a kam směřují náklady ve firmě. Dokážeme je přiřadit k zakázce nebo k projektu. Cesta nákladů je tak snadno identifikovatelná.“

Ing. Markéta Malinová, vedoucí controllingu

Stavebniny Janík

„S minulým systémem jsme měli vzhledem k objemu zakázek problémy s rychlostí a zákazníci museli čekat. Na QI tedy oceňuji nejen logiku a provázanost dokladů, ale hlavně rychlost.“

Ing. Eva Kusá, hlavní ekonomka společnosti