Strojírenský průmysl a opravárenství

Kvalitu a preciznost podpoříme profesionálním IT řešením!

Široký sortiment, jaký je zřídkakde. Kvůli této náročnosti je automatizace a optimalizace procesů ve strojírenství nutností. Informační systém QI vám navíc pomůže uspořádat a zefektivnit chod celé firmy. Podpoří kusovou, zakázkovou, malosériovou, velkosériovou i hromadnou výrobu.

QI řešení pro strojírenství firmám přináší aktuální náhled na stav zakázek a rozpočtu, optimalizaci skladového hospodářství, variantní kusovníky i možnost přesného zachycení výrobního postupu, přehled o veškerých firemních kapacitách a lidských zdrojích.

Díky online napojení na konstrukční SW (např. Solidworks Enterprise PDM nebo Vault) a díky integrovanému systému pokročilého plánování výroby (APS) budete mít náskok před ostatními.

Plánování opravárenských činností a jejich provázání s výrobou a výrobními zakázkami je samozřejmostí.

Systém je vybaven i konfigurátorem výrobků, kdy se obchodní konfigurace výrobku může přímo promítat do výrobní dokumentace.

Prosperita, hospodárnost a finanční růst – to vám přináší IT řešení od MELZER!

MELZER – 25 let zkušeností s implementací informačního systému do strojírenské výroby…

Vítězná případová studie v celostátní soutěži TOKOZ zde

pripadova_studie_tokoz

Naši zákazníci

Tokoz a. s.

„Díky QI se namísto controllingu mohu plně věnovat optimalizaci.“

Ing. Miloš Mrva, finanční ředitel společnosti

Případová studie

VEZEKO s.r.o.

„Již při procházení implementační studie se nám zamlouvalo, jaké možnosti QI nabízí. Při implementaci samotné bylo nejdůležitější zachovat flexibilní výrobu, zajistit bezchybný převod stávajících dat z původního systému a posunout některé agendy o úroveň výš. To vše QI splnilo. Potěšila nás také vysoká profesionalita implementačního týmu společnosti MELZER. Nebyli jsme na takovouto úroveň jednání zvyklí.“

David Nováček, vedoucí nákupu

Případová studie

ELEKTROKOV, a.s.

„QI nám výrazně pomohlo snížit administrativní zátěž našich pracovníků a výrazně zlepšit dostupnost a přehlednost informací, které potřebujeme pro operativní řízení společnosti. Po několika týdnech používání čárových kódu ve skladu vyjadřujeme velkou spokojenost s tímto řešením – došlo nejen k naplnění našich očekávání, ale v některých oblastech je toto řešení i předčilo. Došlo k časové úspoře – odpadly zápisy na papírové závěsné skladové karty, ubylo následné zpracování žádanek v systému až po fyzickém vyskladnění (vše se teď dělá v jednom kroku), došlo ke zpřesnění informací – eliminovaly se chyby, které při původním vícekrokovém vydávání logicky nastávaly, zjednodušilo se ověřování materiálu na zakázky (tím, že jsou výdeje prováděny v systému online, tak se můžeme spolehnout ve většině případů při ověřování na informace v systému a nemusí se ověřovat fyzicky) a zrychlil se velmi výrazně průběh inventur.

Tímto bych vám chtěl poděkovat za výbornou spolupráci a přejeme mnoho zákazníků spokojených s vaší prací, jako jsme my.“

Petr Hrbek, ředitel správy společnosti

Prestar, s. r. o.

„Informační systém QI umožňuje efektivně řídit všechny procesy v naší firmě a jsme přesvědčeni, že díky své ojedinělé elasticitě zajistí Prestaru podporu v jeho dalším dynamickém rozvoji.“

Ing. František Horák, jednatel společnosti

CECHO - Bohumil Cempírek s.r.o.

„Původní systém nedokázal držet krok s naší firmou, proto jsme ho zkoušeli kombinovat s dalšími nástroji, obvykle ale výměna dat nefungovala efektivně. Nakonec jsme se rozhodli pro výběr nového jednotného informačního systému. Zvítězilo QI, vyhovuje nám hlavně jeho komplexnost a flexibilita, roste spolu s naší firmou a přizpůsobuje se aktuálním potřebám.“

„V rámci informačního systému QI využíváme nástroje, které podporují naše obchodní a marketingové aktivity, skladové hospodářství, ale zároveň zajišťují i ekonomické a personální záležitosti. Všechny tyto procesy jsme potřebovali navázat na výrobu, což QI v každodenní praxi spolehlivě zajišťuje. Navíc je to první systém, který zabezpečuje spolehlivé napojení na SolidWorks.“

Bohumil Cempírek, zakladatel, jednatel a ředitel společnosti

Tokoz a. s.

„Takto integrovaný systém v takové funkční šíři moc firem nemá. Nyní můžeme říci, že podpora našich procesů konečně vypadá jako z 21. století.“

Vladimír Chládek, generální ředitel

Případová studie

TOP - MODERN spol. s r.o.

„Elastický informační systém QI umožňuje optimalizovat výrobní procesy a efektivně řídit zakázky ve společnosti TOP – MODERN. Řízení firmy si již dnes nedovedeme představit bez online informací o stavu plnění předvýrobních etap a výroby v podmínkách kusové event. malosériové výroby s velkým počtem různorodých zakázek.“

Ing. Ivana Horáková, ekonomická ředitelka

Prestar, s. r. o.

„Razantně se nám snížila náročnost administrativní práce a zprůhlednilo hospodaření. Jsme přesvědčeni, že díky své ojedinělé elastičnosti nám QI zajistí podporu v dalším dynamickém rozvoji.“

Ing. Aleš Klapetek, ředitel společnosti

MB Komplex, s.r.o.

„Zavedení IS QI nám přineslo zjednodušení a sjednocení řízení výrobního procesu od přijetí objednávky až po vystavení faktury. Tím se zprůhlednilo hospodaření, přehledy o plnění objednávek a stavu zakázek. Osobně oceňuji elastičnost systému – firma se nemusí ohýbat dle systému, ale systém se přizpůsobí firmě.“

František Bílek, jednatel společnosti

CECHO - Bohumil Cempírek s.r.o.

„Z pohledu ředitele obchodního oddělení je pro mě důležité, že jsme díky QI docílili přehledu v datech. Ve srovnání s minulým informačním systémem je rozdíl markantní. Další výhodou je komplexnost. V QI uchováváme veškerá data včetně firemního know-how. Původně jsme na jeho zaznamenání nepoužívali žádné speciální nástroje, až nyní vidíme, že přenesení informací od pracovníků do systému přináší nezanedbatelné výhody. Naše know-how je utříděné na jednom místě, můžeme ho snadno sdílet. Možnost efektivního předávání informací vnímám jako nejsilnější přínos.“

Tomáš Filippi, ředitelobchodního oddělení

Kontakt

  • Ing. David Kopecký
  • obchodní manažer
  • +420 724 158 037