Automobilový průmysl

Specialisté MELZER rozumí specifikům automobilového průmyslu. Informační systém QI umožňuje vytvářet dlouhodobé plány prodeje, výroby i nákupu a porovnávat očekávané skutečnosti s realitou. Díky EDI komunikaci zabezpečíme automatické promítání odvolávek do plánu výroby (zpřesňování výrobních příkazů na základě podkladů pro expedici od odběratele) a nákupu.

Náskok před konkurencí získáte především díky schopnosti rychle reagovat na poptávku tvorbou časově i cenově realistických nabídek, optimálním využitím výrobních kapacit a řízením skladových zásob. K tomu je QI vybaveno plně integrovaným aparátem APS.

Samozřejmostí je zpětná dohledatelnost, tzv. traceabilita, která je založena na detailním sledování a archivaci průběhu výrobních zakázek, a to až v rozpadu na jednotlivé použité materiály a polotovary (včetně konkrétních šarží nebo výrobních čísel). Ruku v ruce s tím je spojené přesné sledování postupu výroby (kdo a kdy jakou operaci provedl) a testování výrobků včetně evidence výsledků měření.

Naši zákazníci

SOR Libchavy spol. s r. o

„Informační systém QI nám umožňuje nejen efektivně řídit podnikové procesy, ale díky své elasticitě zabezpečuje rozvoj informačního systému ruku v ruce s růstem naší společnosti.“

František Diblík, hlavní technolog společnosti

Případová studie

MS technik spol. s r.o.

„QI se naší firmě dokázalo přizpůsobit. Bylo implementováno do živého provozu a funkcionalita se dolaďovala za pochodu, ale záměry se postupně podařilo naplnit. Cením si na něm hlavně možnosti rozšíření a permanentního vývoje softwaru, který umožňuje pracovat s daty stále novým způsobem. Pro dodavatele v automobilovém průmyslu je velmi důležitá komunikace formou EDI. Skutečnost, že nám EDI bez problémů funguje, je naší konkurenční výhodou ve vztahu jak ke stávajícím, tak k potenciálním odběratelům.“

Bc. Mojmír Sedlář, správce IS

OMB composites EU a.s.

„Nasazení takto robustního systému, jako je QI, s sebou přineslo několik změn, ať již v plánování výroby nebo celkovém zpracování zakázek od jejich přijetí až po finální expedici. Výsledkem je však celkový přehled nad výrobním procesem a nespornou výhodou je ušetřený čas, jelikož všechna potřebná data, od identifikačních údajů vlastní společnosti a obchodních partnerů, přes komplexní seznamy materiálů pro potřeby výroby, identifikaci výrobků díky implementaci čárových kódů, po skladové stavy, jsou přístupná doslova z jednoho místa.“

Tomáš Jurka, správce systému

Kontakt

  • Ing. David Kopecký
  • obchodní manažer
  • +420 724 158 037