Dodáváme

informační systém

Naši odborníci pomáhají firmám již 25 let!

Poslední aktualita

Nová případová studie pojednává o implementaci, zkušenostech a přínosech informačního systému QI v oblasti mobilních aplikací ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. V konkrétních číslech dokazuje, že tato mobilní část IS QI není jen hračka s možností nahlédnout na podniková data prostřednictvím mobilu, ale skutečně funkční aplikace, která zvyšuje celkové přínosy z nasazení informačního...

Více aktualit

Nadcházející školení

Více školení