Elektrotechnický průmysl

Specialisté MELZER umí díky elastickému informačnímu systému QI vyřešit veškeré požadavky na výrobní postupy v elektrotechnickém průmyslu a zajistit stabilní dodržování norem i legislativy.

Víme, že firmy podnikající v elektrotechnickém průmyslu jsou specifickou skupinou a díky zkušenostem získaným za 25 let práce v MELZER máme oborové know-how pro optimalizaci  všech procesů vaší firmy.

Profesionální IT řešení s QI je vhodné jak pro malosériovou výrobu, tak pro velkosériové zakázky.

Díky vyzkoušenému napojení QI na specializované softwary používané v tomto oboru (např. Eagle) budete mít náskok před konkurencí, zbavíte se složité administrativy a problémů s legislativou.

Co máme v nabídce extra pro vás?

Pomocí integrovaných nástrojů pomůže QI při optimalizaci např. výroby desek plošných spojů. Jeho součástí je také konfigurátor výrobků, kdy se obchodní konfigurace výrobku může přímo promítat do výrobní dokumentace.

Méně administrativy – více času na skutečné řízení!

QI – pomocník pro růst i hospodárné fungování firmy!

Naši zákazníci

SERW, spol. s r. o.

„Díky systému QI vím, co máme na skladě a kam směřují náklady ve firmě. Dokážeme je přiřadit k zakázce nebo k projektu. Cesta nákladů je tak snadno identifikovatelná.“

Ing. Markéta Malinová, vedoucí controllingu

MODUS s. r. o.

„Přímých přínosů z implementace systému QI byla celá řada. Zásadním přínosem bylo využití online režimu dostupnosti dat ve všech závodech společnosti. Z tohoto přirozeně těží nejen oddělení ekonomické, ale také oddělení obchodní a výrobní. Mezi přínosy patří také možnost rychlého získávání podkladů pro jednání s externími subjekty či podchycení slabých míst firemních procesů. Dnes je běžné, že řada problémů je vyřešena ještě před jejich vyhrocením. Pokud mohu mluvit pouze za oddělení ekonomické, pak nový informační systém přináší především možnost automatické kontroly dat, zpětnou vazbu ve formě tiskových výstupů jak pro mne jako ekonoma, tak pro management společnosti.“

Lubomír Kalina, obchodní a ekonomický ředitel

TREVOS, a.s.

„Investice do informačního systému se nám začala zúročovat již za 4 měsíce. Díky IS QI jsme vykázali i značné zlepšení v hospodaření firmy.“

Ing. Vilém Šulc, ředitel společnosti

Kontakt

  • Ing. David Kopecký
  • obchodní manažer
  • +420 724 158 037