Hutní výroba, výkup a zpracování odpadů

Komplexní IT řešení od MELZER vás překvapí – má vše, co potřebujete, v jednom systému!

Naše IT řešení v tomto oboru podporuje procesy výrobní i obchodní, procesy výkupu, zpracování a přepracování materiálu, separace, procesy řízení kvality, laboratorní měření, testy a ekologické výstupy, ale všechny ostatní podpůrné procesy, jako jsou servis a údržba, finance, ekonomika a majetek. Ve vybraných oblastech pak QI umí online komunikaci se specializovanými systémy (laboratorní měření, vážní systém, řízení šachtových pecí atd.).

Pojďme zlepšit hutní výrobu – k hospodárnosti a prosperitě!

Prohlédněte si případovou studii Kovohutě Příbram – méně problémů, než jsme čekali, která zvítězila v celostátní soutěži.

Případová studie zde

pripadova_studie_kovohute

Naši zákazníci

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

„Celkově lze implementaci od vypracování Studie proveditelnosti až po uvedení systému do provozu hodnotit pozitivně. Celý proces byl věcně i časově koordinován Řídicím výborem, jehož účastníky byli manažeři Kovohutí, poradenská společnost a manažeři MELZER. Konzultační tým se podrobně seznámil s procesy ve společnosti a připravil vhodné řešení pro všechny divize i útvary stojící mimo divize. Při implementaci ani po uvedení systému do chodu nedošlo k žádným zásadním problémům, celý systém byl nastaven podle potřeb společnosti. Dohledová činnost konzultantů v prvních měsících provozu završila úspěšnou spolupráci Kovohutí a MELZER na celém projektu.“

Ing. Jan Moudrý, generální ředitel

Případová studie

Kontakt

  • Ing. David Kopecký
  • obchodní manažer
  • +420 724 158 037