přes 1000 firem

z různých oborů jede na Qi

QI má jako jediný informační systém na českém trhu současně zabudováno:

  • Projektové řízení
  • Procesní modelování s navazujícím work-flow
  • Správa dokumentů (DMS)
  • Pokročilé plánování výroby (APS)
  • E-shop
  • Docházkový systém

Výroba

Specializované řešení pro výrobní firmy rozšiřuje základní funkčnost informačního systému QI o sadu efektivních nástrojů podporujících proces TPV, plánování, řízení a vyhodnocování výroby.

Obchod a CRM

Nezbytná součást pro budování a řízení vztahů s obchodními partnery pro společnosti zabývající se nákupem a prodejem. Tyto moduly usnadní zpracovávání dokladů spojených s pohybem zboží ve společnosti i mimo ni, zpracovávání statistik, řízení jednání a plánování marketingových akcí.

Ekonomika

Základní moduly, které se uplatní v každé organizaci. Díky nim spojíte složité agendy do jednoho komplexního systému a vyvarujete se duplicitním řešením. Přehlednost a intuitivní ovládání usnadní práci účetním, personalistům i vedoucím pracovníkům, kteří budou mít okamžitě k dispozici přesné, kompletní a aktuální informace.

Řízení firmy

Podpora procesů, plánování, organizace a vedení projektů je nezbytnou součástí vedení firmy. Tyto aplikace jsou určeny těm uživatelům, kteří potřebují rychle a jednoduchým způsobem získávat data k analýze z IS v přehledné podobě. Snáze rozpoznáte kritické body a milníky a můžete soustředit svou energii a úsilí na nejcitlivější a nejrizikovější místa projektů, aniž byste ztratili kontrolu nad jejich zbývajícími částmi.

Služby

QI je využíváno i v oborech, které vyžadují tvorbu specializovaných aplikací. Tyto moduly rozšiřují základní nástroje v QI o funkce, které jsou potřebné pouze pro vybraný obor. Vznikají na základě spolupráce se zákazníky, kteří potřebují podpořit i specializované podnikové činnosti.

QI Platforma

Jedná se o moduly a technologie, které umožňují provoz a rozvoj informačního systému dle konkrétních potřeb zákazníka. Snadný přístup k datům umožní aplikace pro mobilní telefony. Díky integrovanému vývojovému nástroji lze QI přizpůsobit na míru všem firemním procesům.