Plastikářský průmysl

Elastický informační systém? To je QI.

Poznejte naše specializované QI řešení, které jsme připravili právě pro plastikáře. Podpoří všechna specifika plastikářské výroby: organizuje procesy od pořízení granulátu až po expedici hotových výrobků a likvidaci odpadů, pohlídá výrobní kapacity a zajistí technickou přípravu výroby, dopomůže k přesnému plnění požadavků bez dodatečných nákladů. Zároveň podporuje EDI komunikaci, což je zcela zásadní s ohledem na těsnou vazbu na dynamicky se rozvíjející automobilový a elektrotechnický průmysl.

Přidanou hodnotou je zejména skutečnost, že kromě samotného lisování podpoří propracované výrobní moduly i procesy lakování dílů, a často i komplikované finální montáže. S rozšířením výroby do více úrovní se zvyšují požadavky na plánování a sledovaní aktuálních dat z výroby, což informační systém QI svými nástroji plně podpoří.

Moderní výroba potřebuje moderní IT, takové, které se přizpůsobuje specifickým potřebám zákazníka a má přátelské uživatelské rozhraní.

Prosperita, finanční přínos a zároveň úspora času – to poznáte po implementaci QI ve vaší firmě.

Naši zákazníci

ČEGAN s.r.o.

„Informační systém QI splnil to, co jsme od něj očekávali. Je velmi snadno administrovatelný, což přináší úspory v řídicí činnosti. Získali jsme reálné výsledky v čase a tím data potřebná pro kapacitní plánování a regulaci nákladů. Díky práci v jednom systému se zvýšila zastupitelnost ve výrobě. V budoucnu se chystáme IS dále rozšířit, v nejbližší době o plánování výroby pro lisovnu plastů.“

Ing. Slavoj Čegan, jednatel společnosti

Kontakt

  • Ing. David Kopecký
  • obchodní manažer
  • +420 724 158 037