Výroba

„Přichází průmysl 4.0 a ten zásadně změní podmínky na trhu práce. Země, které včas nenaskočí na nové IT technologie, přijdou o obrovské množství pracovních míst a to vyžaduje obrovské změny v ekonomice.“ Markéta Šichtářová, ekonomka Next Finance

Informační systém QI s konfigurací sestavenou pro výrobní firmy patří ke špičce na českém trhu.

QI roste spolu s vaší firmou a navíc – platíte pouze to, co skutečně využíváte!

Vedle funkcí podporujících všechny základní firemní procesy je doplněn o sadu efektivních nástrojů podporujících technickou přípravu, plánování, řízení a vyhodnocování výroby, včetně systému pro pokročilé plánování výroby (APS). Umožňuje napojení na konstrukční systémy (CAD) a také sběr dat z technologických zařízení. Systém je vybaven i konfigurátorem výrobků, kdy se obchodní konfigurace výrobku může přímo promítat do výrobní dokumentace. Nedílnou součástí je i podpora řízení kvality, a to jak z hlediska dohledu na průběh výroby, tak i  z hlediska přehledů a následného vyhodnocení.

Systém je kromě jiného výjimečný tím, že obsahuje vestavěné nástroje pro modelování procesů a pro projektové řízení. V oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM) je vybaven nástroji pro sběr a správu požadavků zákazníků (helpdesk). Součástí systému je i plně integrovaný e-shop a sledování docházky přes docházkové terminály.

Nemusíte řešit problémy související s propojováním různých systémů, v QI máte vše, co k efektivnímu řízení výrobní firmy potřebujete!

Implementace probíhá bez přerušení výroby!

Největšími přínosy pro zákazníka jsou:

 • okamžitý přehled o fungování firmy v rámci jednoho systému (materiálové či kapacitní náklady na jednotlivé výrobní zakázky, přehledy stavů a obrátkovosti zásob, přehled o toku výroby, přehled o plnění zákaznických objednávek atd.)
 • jednotný způsob ovládání a zadávání dat v celém systému, což šetří náklady spojené se zaškolením obsluhy při přesunech pracovníků mezi pracovními pozicemi
 • možnost modelování procesů a průběžnou aktualizaci procesních modelů přímo v rámci informačního systému, což ochraňuje vaše know-how spojené s řízením firmy a je podkladem pro fungování workflow
 • možnost řídit a ekonomicky sledovat všechny rozsáhlé změny díky vestavěnému nástroji pro řízení projektů. Tento nástroj je možné využít i pro řízení předvýrobních etap
 • konkurenční výhoda díky schopnosti rychle reagovat na poptávku tvorbou časově i cenově realistických nabídek. K tomu je QI vybaveno vestavěným konfigurátorem výrobků, aparátem pro výpočet předkalkulací a systémem pokročilého plánování výroby (APS).
 • snížení nákladů optimalizací skladových zásob a zvýšení výnosů lepším využitím výrobních prostředků díky efektivnímu plánování výroby metodou MRPII nebo APS
 • úspory času a peněz zavedením systému čárových kódů při práci ve skladech a odvádění výrobních operací
 • úspory práce kvalifikovaných pracovníků spojené se zadáváním dat díky propojení QI s konstrukčními systémy, kdy se tato data mezi systémy předávají automaticky
 • úspory práce kvalifikovaných pracovníků spojené s modifikací výrobní dokumentace výrobků podle jejich obchodní konfigurace, která se v QI provádí automaticky na základě definice vlivu obchodních parametrů na kusovník a technologické postupy výrobku
 • hladké zavedení nového informačního systému a jeho přizpůsobení specifickým požadavkům firmy díky mnohaletým zkušenostem našich specialistů s implementací informačního systému QI ve výrobních podnicích a díky unikátní technologii vestavěného vývojového nástroje

 

Výroba

Specializované řešení pro výrobní firmy rozšiřuje základní funkčnost informačního systému QI o sadu efektivních nástrojů podporujících proces TPV, plánování, řízení a vyhodnocování výroby.

Kontakt

 • Ing. David Kopecký
 • obchodní manažer
 • +420 724 158 037