Služby

IT řešení nabízíme i v oblasti služeb. Mezi naše zákazníky patří například firmy, které se zabývají výkupem surovin, chovatelstvím, realitní činností, logistikou či servisem a údržbou. Podporujeme i společnosti působící v oblasti energetiky, cestovního ruchu nebo informačních technologií.

Opět platí, že QI obsáhne celou firemní agendu – od příchodu zaměstnanců do práce přes každodenní procesy až po vyúčtování mezd.

Naši zákazníci

AG COM, s.r.o.

„Přínosů z implementace systému QI bylo několik. Z některých těží přímo ekonomické oddělení, zásadní jsou ale přínosy pro společnost jako celek. Mezi ně patří zejména rychlé získávání podkladů pro jednání s finančním úřadem, bankou, auditory a dalšími institucemi. Dalším přínosem je podchycení slabých míst a řešení řady problémů ještě před jejich vyhrocením. Po zapracování došlo i ke zlepšení řady úkonů, snížení administrativy a standardizaci procesů i postupů. To se projevuje až na úrovni péče o zákazníky.“

Ing. Helena Pešková, členka představenstva

CODEWARE, s.r.o.

„Proklamovaná flexibilita není v případě QI prázdné slovo. Do skladových i obchodních operací jsme integrovali propojení s čárovými kódy, doplnili jsme mnoho vlastních funkcí. Podnikové procesy se u nás v porovnání s minulostí podstatně zpřesnily a zefektivnily. Systém dělá automaticky mnoho činností, které jsme dříve museli dělat ručně.“

Vojtěch Samohel, IT

Silektro s.r.o.

„Díky QI máme kompletní přehled o dění ve firmě. Díky QI a spolupráci s firmou MELZER se nám podařilo vyřešit právě ty oblasti, které nás nejvíce trápily. S klidným svědomím mohu QI doporučit i ostatním firmám z oboru.“

Ing. Pavel Čapek, Ph.D., jednatel společnosti

AG COM, s.r.o.

„Snížili jsme administrativu a díky standardizaci procesů i vysoké náklady. QI významně podporuje strategické i operativní rozhodování a rozvoj naší společnosti.“

Ing. Hana Richterová, finanční ředitelka

SPEDITION FEICO, spol. s r.o.

„Z uživatelského hlediska bych z informačního systému QI vyzdvihl zejména celkový přehled a operativnost. Nedovedu si již představit řešení nejen outsourcingových projektů bez podpory QI. Intuitivní ovládání, rychlost při vyhledávání a řazení položek, okamžitá reakce při dotazech zákazníka celkově zvyšuje dobré jméno naší firmy a celkovou kvalitu poskytovaných služeb. Dále je pozitivní námi využívané propojení se systémy našich zákazníků a možnosti rozšíření QI dle dalších požadavků.“

Pavel Bošek, vedoucí skladu

Kontakt

  • Ing. David Kopecký
  • obchodní manažer
  • +420 724 158 037