Projekční firmy

Skutečně řídíte své projekty efektivně? Daří se vám dosáhnout jejich cílů? Máte přehled o každé položce projektového rozpočtu?

S rostoucími nároky na řízení složitých projektů se zvyšují i požadavky kladené na ERP, které tuto problematiku zpracovávají. QI umožňuje řídit projekty na profesionální úrovni a ve standardech vyžadovaných legislativou.

Systém pomáhá vytvořit veškeré podklady pro projekty, studie proveditelnosti nebo další technické či ekonomické dokumenty, ale především podporuje hladký průběh samotného projektu. Díky komplexnosti systému QI je zaručeno i propojení projektové činnosti spolu s náklady, výnosy, lidskými zdroji apod.

Jak naše řešení pomáhá projekčním firmám?

  • definuje jednotlivé etapy projektu a související akce i úkoly
  • kontroluje průběh projektu pomocí grafického znázornění kapacit zdrojů
  • zjišťuje vytíženost kapacit
  • připojuje nákladové a výnosové doklady k libovolné úrovni projektu

Naši zákazníci

B:TECH, a. s.

„K implementaci QI jsme přistupovali s velikým respektem, ale i poučením z nepovedené implementace předchozího systému. Jsem přesvědčen, že díky správnému nastavení implementačního týmu a serióznímu přístupu i znalostem konzultantů ze společnosti MELZER byl celý projekt i přes zpoždění nakonec úspěšný. Myslím, že projektovým a inženýrským firmám podobným B:TECHu můžeme QI i společnost MELZER jako implementačního partnera doporučit.“

Igor Zahrádka, generální ředitel společnosti

Případová studie

Dopravoprojekt Brno a. s.

„QI je velký posun vpřed. Pokrývá nejen ekonomiku a administrativu, ale také organizaci výrobní činnosti, obchodní agendu a smluvní vztahy. Vedení má daleko pružnější přístup k informacím o ekonomice výroby, mimo jiné můžeme průběžně sledovat nákladovost konkrétních zakázek. Zatímco dříve byly objednávky, spisová služba nebo personalistika řešeny ručně a dost děravě, dnes máme v podnikové agendě pořádek, všechno běží rychleji a na jediném místě. V dané cenové úrovni pokládám QI za velmi slušné řešení. Osobně na něm nejvíce oceňuji, že mi umožňuje získat okamžité informace o aktuálním stavu a prognóze ekonomiky firmy – to je pro mě alfa a omega rozhodovacího procesu. Veškerá data, sumáře a analýzy mám k dispozici, kdykoli je potřebuji. QI mi dává nadhled potřebný pro řízení podniku.“

Ing. Václav Kratochvíl, ředitel společnosti

B:TECH, a. s.

„Zavádění QI bych hodnotila jako náročný, ale zajímavý a přínosný projekt. Implementační tým společnosti MELZER měl profesionální prozákaznický přístup, v každé situaci jsme nakonec našli řešení. Oceňuji hlavně propojenost dat. Vždy se dostanu k údaji, který potřebuji. Z pozice finančního manažera mi QI umožňuje číst firmu.“

Ing. Kateřina Hodulíková, finanční manažerka

Případová studie

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

„Management společnosti potřebuje, aby informační systém obsáhl veškeré činnosti podniku, aby dokázal vyhodnotit výrobu a výsledky promítnout do mzdové a ekonomické oblasti. Na QI proto oceňuji především jeho komplexnost.

QI mi dává nadhled potřebný pro řízení podniku. Veškerá data, sumáře a analýzy mám k dispozici, kdykoli je potřebuji.“

Ing. Pavel Kučera, místopředseda představenstva a výrobní ředitel

Kontakt

  • Ing. David Kopecký
  • obchodní manažer
  • +420 724 158 037