Zkušebnictví

Zabýváte se zkušebnictvím, inspekcemi, certifikací? Potřebujete konsolidovaná ERP řešení pro Vaši společnost?

Oborové řešení Zkušebnictví poskytuje podporu procesů pro TIC sektor (Testing – Inspection – Certification) a všech činností spojených s evidencí zakázek, poskytováním odborných služeb, evidencí norem a evropských směrnic.

Implementací QI získáte komplexní informační systém, který dokáže integrovat všechna data z modulu Zkušebnictví a propojit je s ostatními částmi systému, jako jsou CRM a marketing, prodej a nákup, sklady, projekty, procesy a workflow, DMS, výroba, řízení kvality a servis a údržba, ekonomické moduly, personalistika a docházka, organizace a řízení společnosti, doprava a mobilní aplikace QI Mobile.

Hlavní přínosy používání informačního systému QI v oboru metrologie a zkušebnictví:

  • Podpora poskytování služeb podložených oprávněními – např. akreditacemi a  autorizacemi
  • Automatické upozorňování na nutnost obnovy jednotlivých oprávnění
  • Hlídání platnosti kompetencí ve vztahu k jednotlivým katalogovým službám
  • Propojení těchto katalogových služeb s veškerými zakázkami
  • Dohledatelnost propojení technických norem nebo evropských směrnic v případě jejich legislativních změn
  • Tvorba různých dokumentů jako např. certifikátů a zkušebních protokolů přímo z informačního systému QI

Naši zákazníci

Strojírenský zkušební ústav, s. p.

„Z mé pozice oceňuji hlavně jednotnou datovou základnu poskytující jedinou verzi pravdy. A dále snadnou dostupnost údajů z různých částí systému. Udělali jsme obrovský krok kupředu, co se týká možnosti získávání informací pro vedení společnosti. Navíc zavedení QI u nás nastolilo novou éru efektivně podporující týmovou práci. Chci dodat, že za produktem QI vidím i lidi – protože bez součinnosti, profesionality a také určité empatie pracovníků firmy Melzer by to nešlo.“

Ing. Tomáš Hruška, ředitel

Případová studie

Kontakt

  • Ing. David Kopecký
  • obchodní manažer
  • +420 724 158 037