Vodárenství

Preferujete jednotné IT řešení pro celý podnik? Máte přehled v provedených odečtech? Je vaše účetnictví přesné?

Oborové řešení QI pro vodárenství usnadní a zpřehlední veškeré činnosti od evidence odběrných míst a vodoměrů, provádění odečtů až po periodickou fakturaci a vyúčtování záloh.

Zavedením QI získáte komplexní informační systém, který dokáže integrovat data všech vodárenských procesů v jeden celek (systém disponuje jednotným saldem). Každý uživatel může jednoduše zjistit nejen aktuální stav odběrných míst, ale také informace typu, kdo ho vlastnil před třemi lety, jaké měřiče měl nainstalovány nebo kdo a kdy prováděl odečty.

Jaké jsou hlavní výhody používání QI ve vodárenství?

  • udržuje evidenci odběrných míst
  • vede v elektronické podobě vodoměrné knihy, měřicí protokoly, smlouvy, přihlášky, montážní listy a další dokumenty
  • připravuje tiskové sestavy a formuláře
  • podporuje automatizovaný sběr dat z terénu prostřednictvím mobilního zařízení
  • zajistí periodické vyúčtování spotřeby i fakturace vodného a stočného

Naši zákazníci

VHOS, a.s.

„Kromě výrazně nižších nákladů na provoz a údržbu datového systému, který jsme integrovali do systému QI, oceňuji jistotu skutečně přínosné spolupráce v oblasti poradenství na partnerské úrovni. Systém je svou stabilitou a ojedinělou technologií schopen řešit jakoukoliv naši potřebu v oblasti zpracování dat.

Z konzultací s kolegy jiných vodárenských společností a celkového trendu zpřísňování legislativních i obchodních podmínek pro provozování našich služeb cítíme na trhu určitý tlak, který nás vede k potřebě neustále zefektivňovat naši práci, zkvalitňovat naše služby a neustále nabízet něco navíc našim odběratelům. To se nám daří s minimálním úsilím právě díky vyspělé technologii integrovaných agend v systému QI.“

Jana Drábková, generální ředitelka VHOS, a. s.

Kontakt

  • Ing. Martin Všetička
  • projektový a servisní manažer
  • +420 724 213 775