Vodárenství

Preferujete jednotné IT řešení pro celý podnik? Máte přehled v provedených odečtech? Je vaše účetnictví přesné?

Oborové řešení QI pro vodárenství usnadní a zpřehlední veškeré činnosti od evidence odběrných míst a vodoměrů, provádění odečtů až po periodickou fakturaci a vyúčtování záloh.

Zavedením QI získáte komplexní informační systém, který dokáže integrovat data všech vodárenských procesů v jeden celek (systém disponuje jednotným saldem). Každý uživatel může jednoduše zjistit nejen aktuální stav odběrných míst, ale také informace typu, kdo ho vlastnil před třemi lety, jaké měřiče měl nainstalovány nebo kdo a kdy prováděl odečty.

Jaké jsou hlavní výhody používání QI ve vodárenství?

  • udržuje evidenci odběrných míst
  • vede v elektronické podobě vodoměrné knihy, měřicí protokoly, smlouvy, přihlášky, montážní listy a další dokumenty
  • připravuje tiskové sestavy a formuláře
  • podporuje automatizovaný sběr dat z terénu prostřednictvím mobilního zařízení
  • zajistí periodické vyúčtování spotřeby i fakturace vodného a stočného

Naši zákazníci

VHOS, a.s.

„Kromě výrazně nižších nákladů na provoz a údržbu datového systému, který jsme integrovali do systému QI, oceňuji jistotu skutečně přínosné spolupráce v oblasti poradenství na partnerské úrovni. Systém je svou stabilitou a ojedinělou technologií schopen řešit jakoukoliv naši potřebu v oblasti zpracování dat.

Z konzultací s kolegy jiných vodárenských společností a celkového trendu zpřísňování legislativních i obchodních podmínek pro provozování našich služeb cítíme na trhu určitý tlak, který nás vede k potřebě neustále zefektivňovat naši práci, zkvalitňovat naše služby a neustále nabízet něco navíc našim odběratelům. To se nám daří s minimálním úsilím právě díky vyspělé technologii integrovaných agend v systému QI.“

Ing. Zdeněk Šunka, ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

„Systém QI nám díky svým komplexním možnostem nabídl uspořádání a transparentnost vnitropodnikových postupů. Profesně zaměřené moduly uživatelsky zpříjemnily práci na jednotlivých odděleních ve firmě a výstupy z nich pro svou každodenní činnost využívá management i běžný uživatel.“

Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

„Zavedli jsme plně automatizovaný systém ve skladech, což znamená příjem, výdej a inventarizaci materiálu za použití čteček čárového kódu a zároveň rozšířili konsignační sklady na stávajících jedenáct dodavatelů. Došlo k velice významnému snížení vlastních skladových zásob a ke každodenní úspoře času všech montérů při výdejích materiálu. Konkrétních přínosů QI je mnoho. Například zásoby jsme snížili o dva miliony, tedy víc než o polovinu. QI nám tedy pomohlo zlepšit střednědobé cash-flow o polovinu.

Hlavní konkurenční výhoda? Pro správné rozhodování mít včas všechny potřebné informace. IS QI toto splňuje na výbornou!“

Ing. Zdeněk Procházka, ekonomický náměstek

Případová studie

Kontakt

  • Ing. Martin Všetička
  • obchodní manažer
  • +420 724 213 775