Služební cesty v QI (online)

Produkt: Informační systém QI

Jezdíte často na služební cesty? Chcete se dozvědět, jak v QI vytvořit služební cestu a cestovní příkaz? Chtěli byste vyúčtovávat cestovní výkazy přes mzdy nebo raději proplácet přes pokladnu? Pak je školení určeno právě pro vás.

Obsah

 • Konfigurace služebních cest
  • nastavení mzdových složek a předkontací pro ostatní závazky
 • Číselníky služebních cest
  • řady dokladů,
  • důvody služebních cest,
  • cestovní náhrady
 • Tvorba služební cesty
  • založení služební cesty
  • řešené akce
  • spolucestující
  • schvalování služební cesty
 • Tvorba cestovního příkazu
  • založení cestovního příkazu
  • rozpis plánované cesty
  • vyplacení zálohy
 • Tvorba cestovního výkazu
  • založení výkazu
  • rozpis cesty
  • náhrada za použití soukromého automobilu
  • vyúčtování souvisejících výdajů
  • vyúčtování poskytnuté zálohy
  • hromadný výkaz
 • Vyúčtování služebních cest
  • vyúčtování výkazu přes mzdy formou mzdových složek
  • vyúčtování výkazu přes pokladnu formou ostatního závazku
 • Tvorba souvisejících dokladů
  • ostatní závazky
  • zálohové listy
Místo konání:
online
Rozsah školení:
cca 4 hodiny
Cena :
4 500 Kč
Čas zahájení:
9 hodin