Personalistika v QI (Prostějov + online)

Produkt: Informační systém QI

Jste personalistou a máte na starosti evidenci zaměstnanců a činnosti s tím spojené? Potřebujete mít přehled o všech zaměstnancích, ať již z pohledu jejich kvalifikací, dosavadního i plánovaného vzdělávání, či potřebujete například sledovat, zda chodí do práce včas a dodržují pracovní dobu? Potom je toto školení určeno právě vám.

Školení se bude konat prezenčně v sídle společnosti MELZER v Prostějově, školení je však možné se zúčastnit i online, přes vzdálené připojení. Při vyplňování přihlášky prosím uveďte Vámi vybranou formu školení.

Obsah

 • Číselníky – personalistika (odborné a zdravotní charakteristiky, odborné a zdravotní kvalifikace, ochranné pomůcky, pracovní místa v organizaci, aj.)
 • Osoby (evidence základních dat, evidence zdravotních prohlídek a odborných školení, evidence ochranných pomůcek, evidence svěřeného majetku, evidence dokumentace, aj.)
 • Personální dashboard (přehled nad personálními, mzdovými, docházkovými údaji zaměstnanců)
 • Organizační a řídící struktura (obsazení pracovního místa zaměstnancem)
 • Definice rolí a profesí (evidence zdravotních prohlídek, odborných školení, ochranných prohlídek na roli/profesi)
 • Výročí (sledování životních a pracovních jubileí)
 • Evidence sociálních výhod (dle různých personálních skupin)
 • Dokumenty (tisk pracovních smluv a dodatků)
 • Personální plánování (uchazeči o zaměstnání, výběrová řízení)
 • Vzdělávání (vzdělávací procesy, vzdělávací akce, kandidáti na obnovení charakteristiky, souhrnný plán kvalifikací)
 • Plány dovolené
 • Evidence zdravotních testů
 • Kniha úrazů
 • GDPR
Místo konání:
PV prezenčně + online
Rozsah školení:
cca 5 hodin
Cena :
5 000 Kč
Čas zahájení:
9 hodin