Případová studie roku 2019

Rubrika:
Publikováno: 28. 11. 2019

Společnost MELZER uspěla v soutěži o nejlepší případovou studii roku a získala Cenu za finanční efektivitu. Hodnocení se pravidelně ujímá odborná porota složená z profesionálů oborových sdružení ICT Unie a CACIO, zkušených akademiků z technologických fakult a také ICT manažerů. 

Oceněná případová studie s názvem QI: vstup do nové éry byla realizována u Strojírenského zkušebního ústavu, s. p., a objasňuje, jak dochází ke každoroční úspoře 1 000 000 Kč. „Ocenění za finanční přínos projektu odráží kvalitně navržené řešení, které se ve výsledku podařilo přenést do fungujícího celku. Jednalo se o velmi náročnou více než roční implementaci, jež pro společnost Melzer znamenala vstup do nového oboru. Mé poděkování míří zejména k lidem ve Strojírenském zkušebním ústavu, kteří dokázali utvořit společně s našimi odborníky špičkový tým, který táhl za jeden provaz. Na pomyslném stupni vítězů tak stojíme společně,“ říká Jiří Doležel, ředitel společnosti MELZER.

Strojírenský zkušební ústav nabízí služby v oblastech spjatých s uváděním výrobků na evropský i celosvětový trh. Výrobcům, dovozcům i exportérům umožňuje v souladu s normami posoudit rozhodující technické parametry produktů, zajišťuje certifikace, odborný dohled i inspekce.

Celou případovou studii najdete zde.