Procesy a workflow v QI (Praha)

Produkt: Informační systém QI

Jedná se o elementární školení, které je určeno pro uživatele, kteří doposud nemají žádné zkušenosti s procesy a workflow v QI a chtěli by si rozšířit vědomosti. Na školení bude probrána základní práce s procesy, jejich tvorba, vysvětlení základních pojmů a funkcí QI. Představení workflow, vysvětlení pojmů a základních postupů při tvorbě pomocí stromové struktury nebo procesního diagramu. Praktické ukázky workflow, příklady použití.

Po absolvování školení, by měl být každý uživatel schopen definovat si svůj vlastní proces, znát návaznosti na různé části systému, přiřadit realizátory činností a vytvořit si jednoduché workflow pro schválení dokladů.

Obsah

 • Co je to proces
 • Typy procesů, jejich specifika a struktura
 • Způsob tvorby procesu
 • Strukturní a synchronní vazby procesů
 • Zapojené subjekty do procesů
 • Role a profese v rámci procesů
 • Pracovní místa
 • Vstupy a výstupy procesů
 • Workflow
  • Seznámení s workflow
  • Vstupy a výstupy workflow
  • Spuštění workflow
  • Objekty workflow
  • Definice workflow
  • Ovládání úkolů z workflow
 • Ukázkové workflow
 • Dotazy
Místo konání :
Praha
Rozsah školení:
cca 4 hodiny
Základní cena:
4 950 Kč
Cena (SQI):
2 950 Kč