Organizace a řízení (Prostějov)

Produkt: Informační systém QI

Potřebovali byste mít více pod kontrolou chod celé Vaší firmy? Chtěli byste umět sledovat firemní kapacity, projekty, aktuální stav rozpočtu, plánovat práci i řízení porad, zadávat úkoly a ovládat celou řadu dalších činností, bez kterých se moderní podnikání neobejde? Pak je školení určeno právě pro Vás.

Účastník po absolvování školení dovede:

 • vytvořit organizační a řídící strukturu organizace a definovat její pracovní místa
 • zpracovat a zadávat úkoly v QI
 • nakonfigurovat a využít organizační kalendář a plánovací plachtu
 • efektivně a účinně řídit porady organizace
 • správně definovat a vykazovat činnosti k jednotlivým akcím

Obsah

 • Základní pojmy, využití modulu Organizace a řízení v QI
 • Práce s organizační strukturou organizace
  • tvorba organizační a řídící struktury, definice pracovních míst organizace
 • Operativní řízení
  • zadávání a realizace úkolů uživateli QI, plánování práce, využití interních jednání
 • Organizační kalendář a Plánovací plachta v QI
  • nastavení vlastností kalendáře, využití souhrnného přehledu kapacit subjektů a statků
 • Výkazy činností
  • konfigurace výkazů činností, jejich definice a vykazování, promítnutí vykazování do vyhodnocení nákladů/výnosů akcí
Místo konání:
Prostějov
Rozsah školení:
cca 5 hodin
Cena:
4 500 Kč
Čas zahájení:
9 hodin