Obchodní konfigurátor v QI (Prostějov)

Produkt: Informační systém QI

Plánujete ve firmě aplikovat možnost rychlého přizpůsobení výrobku aktuálním potřebám zákazníka? Právě pro Vás je určeno školení s názvem „Obchodní konfigurátor v QI“. Pomocí konfigurátoru sestavíte na vašem výrobku varianty záměny jednotlivých částí vyráběného produktu tak, aby si zákazník mohl u každé části vybrat právě tu variantu provedení, která přesně odpovídá jeho potřebám. Výsledná konfigurace může být plně součinná s materiálovými položkami a operacemi užitými během celého výrobního procesu a tedy může poskytnout podklady pro výpočet cenové kalkulace nakonfigurovaného produktu.

Obsah

  • Seznámení s postupy, definicí výrobku, jeho částí a zamýšlených variant záměny v technické přípravě výroby (TPV) pro potřeby obchodního konfigurátoru
  • Seznámení s jednotlivými funkcemi obchodního konfigurátoru
  • Sestavení jednoduchého hotového výrobku v TPV
  • Definice variant záměn jednotlivých polotovarů, materiálů a operací v TPV
  • Definice parametrů, které budou předmětem variability v obchodním konfigurátoru
  • Zařazení jednotlivých parametrů do skupin
  • Tvorba vazeb mezi jednotlivými položkami konfigurovaného výrobku
  • Ověření funkčnosti v nabídkovém řízení
Místo konání:
Prostějov
Rozsah školení:
cca 6 hodin
Cena :
4 500 Kč
Čas zahájení:
9 hodin