Mzdy v QI (online)

Produkt: Informační systém QI

Potřebujete si zlepšit znalost práce se mzdami v QI? Chcete se dozvědět novinky a zkušenosti s používáním mezd? Pak právě pro vás je určeno toto školení. Kromě základů práce se mzdami se dozvíte například, jak opravovat mzdy v uzavřeném období, jak elektronicky komunikovat s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami nebo jak odesílat výplatní lístky e-mailem.

Obsah

  • Základní filozofie mezd v QI – zaměstnanci, pracovně právní vztahy, mzdové a osobní údaje, měsíční a trvalé mzdové složky
  • Kalendáře – sjednaná a stanovená pracovní doba, zkrácené úvazky, nepravidelné kalendáře
  • Mzdové složky – dodávané a uživatelské mzdové složky, způsoby výpočtu, nápočty
  • Zadávání nepřítomností – pokračování nemoci, mateřská a rodičovská dovolená, neplacené volno
  • Uzávěrka mezd – kontroly prováděné při uzávěrce mezd a při hromadném výpočtu mezd
  • Dovolená – výpočet nároku na dovolenou u nepravidelných kalendářů
  • Zadávání nového PPV na začátku měsíce před provedenou uzávěrkou mezd
  • Oprava mezd v uzavřeném období – oprava sociálního a zdravotního pojištění a zálohové daně
  • Elektronická komunikace s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami
  • Odesílání výplatních lístků e-mailem
Místo konání:
online seminář
Rozsah školení:
cca 5 hodin
Cena :
4 500 Kč
Čas zahájení:
9 hodin