Výtahy VOTO s.r.o.

Informační systém QI nám přinesl výrazné zpřehlednění a z toho vyplývající zefektivnění naší činnosti. Je nám dobrým rádcem nejen při plánování realizací, ale i při jejich vyhodnocování. Díky jeho provázanosti jsme schopni dohledat a vyhodnotit každou část realizace. Od obchodního oddělení, přes nákupy, sklady a výrobu až k samotným montážím. Přes počáteční problémy, které lze u každého takového projektu očekávat, můžeme dnes říci, že jsme se systémem QI a jeho servisem velmi spokojeni.

Michal Vrba, zmocněnec pro jakost