Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

„Komplexnost je pro nás klíčovou vlastností informačního systému. S komplexním informačním systémem s nadsázkou řečeno můžeme celou společnost řídit přímo. QI pokrývá důležitou část našich agend. Tento stav nám vyhovuje, ale doufáme, že s QI pokryjeme převážnou většinu agend používaných v naší společnosti.“

Ing. Ladislav Lejsal, ředitel společnosti a předseda představenstva