Strojírenský zkušební ústav, s. p.

„Z mé pozice oceňuji hlavně jednotnou datovou základnu poskytující jedinou verzi pravdy. A dále snadnou dostupnost údajů z různých částí systému. Udělali jsme obrovský krok kupředu, co se týká možnosti získávání informací pro vedení společnosti. Navíc zavedení QI u nás nastolilo novou éru efektivně podporující týmovou práci. Chci dodat, že za produktem QI vidím i lidi – protože bez součinnosti, profesionality a také určité empatie pracovníků firmy Melzer by to nešlo.“

Ing. Tomáš Hruška, ředitel