Kontaktní formulář

tisk

Manažerský informační systém

Manažerský informační systém MELZER Manažer / QI Manažer  je aplikace pro přehlednou a názornou analýzu ekonomických dat z Vašeho informačního systému. Nechybí samozřejmě ani možnost grafického zobrazení výsledných údajů.

QI Manažer

Úspora času a práce - QI Manažer je vhodný např. pro společnosti, kde vedení potřebuje rozmanité sestavy vyžadující ruční úpravy (např. sčítání různých účtů) a mnohdy hodiny práce lidí, kteří tyto podklady musí připravovat. Pomocí QI Manažeru uživatelé pouze nadefinují pravidla pro jejich vytváření a o ostatní se postará vlastní aplikace.

Aplikace je určena uživatelům IS QI, kteří potřebují rychle a jednoduchým způsobem získávat data z primárního informačního systému v přehledné, uživatelem definované podobě. Data umí třídit, filtrovat, sčítat a dávat do různých, jiným způsobem těžko definovatelných souvislostí.
 
Známé uživatelské rozhraní
Známé uživatelské prostředí QI Manažer vznikl spojením produktů IS QI, tabulkového kalkulátoru EXCEL 2000/2002 a OLAP databáze. Výstupy manažerského informačního systému je možné prezentovat také v prostředí prohlížeče Internet Explorer. 
 
Drill-down
Velkou výhodou aplikace je možnost analýzy pomocí tzv. DrillDown - propadání se. Tato metoda umožňuje analyzovat informace od vyšších celků až na jednotlivé položky, ze kterých se tyto celky skládají.
 
Grafy
Aplikace Vám dává možnost vytvářet si z nadefinovaných pohledů různé typy grafů. Tyto grafy nejsou však pouhým obrázkem - lze s nimi, stejně jako s tabulkami, aktivně pracovat.
 
Mobilita
QI Manažer pracuje metodou off-line - to znamená, že nejdříve vybere pouze data nezbytně nutná k požadované analýze a potom je dávkově "načerpá" do speciální databáze - datové kostky. Svá data si tak uživatel může přinést domů na notebooku, na kterém nemusí mít vůbec informační systém nainstalovaný.

Corporate Financial Management (CFM)

CFM je komplexní manažerský informační systém postavený na platformě OLAP technologie Jedox Palo a svými vlastnostmi zabezpečuje veškeré nároky požadované od moderních systémů Business Intelligence či Performance Management.

CFM je nástroj pro řízení a controlling podniku. Umožňuje tvořit plány pro různé oblasti hospodaření a výkonnosti podniku. Poskytuje výstupy a srovnání se skutečností, umožňuje vyhledat odchylky a pomáhá hledat nejen důvody jejich vzniku, ale také cesty k jejich nápravě. Samozřejmostí je integrovaný reporting a nástroje pro analýzu, včetně neomezené možnosti tvorby vlastních reportů.

Jedná se o produkt společnosti Sefima s. r. o.

 

CFM_schema.PNG

 

Přínosy MIS CFM:

  • Všichni začlenění pracovníci pracují s „jednou“ společnou pravdou
  • Redukce času potřebného pro průběh plánovacího cyklu až o 75%
  • Redukce času potřebného pro reporting až o 60%
  • Místo hledání dat, analýza odchylek a návrhy na jejich zlepšení
  • Přenositelnost dovedností mezi pracovníky
  • Rychlá doba implementace s jasně danými fázemi
  • Otevřenost dalšímu rozvoji a jednoduchá udržovatelnost